Aleksandra Terzić (predsednica UTS-a)

Afilijacija: Geografski institut "Jovan Cvijić" Srpske akademije nauka i umetnosti

Sanja Pavlović (potpresednica UTS-a)

Afilijacija: Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Nikola Todorović (sekretar UTS-a)

Afilijacija: Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dobrica Jovičić

Afilijacija: Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Snežana Štetić

Afilijacija: Visoka turistička škola u Beogradu

Željko Bjeljac, fotografija

Željko Bjeljac

Afilijacija: Geografski institut "Jovan Cvijić" Srpske akademije nauka i umetnosti

Snežana Milićević

Afilijacija: Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj banji, Univerzitet u Kragujevcu

Nevena Ćurćić, fotografija

Nevena Ćurčić

Afilijacija: Departman za geografiju,turizam i hotelijerstvo, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Biografija

Nataša Djordjević, fotografija

Nataša Đorđević

Afilijacija: Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, Univerzitet u Kragujevcu

Olgica Miljković

Afilijacija: Turistička organizacija Srbije

Mirjana Devedžić

Afilijacija: Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Gordana Beženar Vasiljević, fotografija

Gordana Beženar Vasiljević

Afilijacija: Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radomir Stojanović

Afilijacija: Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija, Užice

Vladimir Malinić

Afilijacija: Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Marija Belij Radin

Afilijacija: Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Dragan Djolović, fotografija

Dragan Đolović

Afilijacija: Turistička organizacija opštine Čačak

Ana Jovičić Vuković

Afilijacija: Visoka poslovna škola strukovnih studija Novi Sad

Andrijana Mirković Svitlica

Afilijacija: Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu

Free Joomla templates by Ltheme