Organizaciona struktura______

 • dr Olgica Miljković - fotografija

  dr Olgica Miljković

  predsednik UTS

  Dr Olgica Miljković, rođena je 27.04.1972. godine u Novoj Varoši, gde je završila osnovnu i srednju školu sa odličnim uspehom. Studije geografije upisala je školske 1991/92. godine na Odseku za geografiju i prostorno planiranje PMF-a u Beogradu. Diplomirala je 1995. godine odbranom diplomskog rada iz Turističke geografije... (cela biografija)

 • potpredsednik UTS, Prof dr Dobrica Jovičić

  Prof dr Dobrica Jovičić

  potpredsednik UTS

  Dr Dobrica Ž. Jovičić, rođen je 29. oktobra 1961. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, Odsek za turizmološke nauke, 1985. godine, sa prosečnom ocenom 9,47. Magistrirao je na Geografskom fakultetu u Beogradu 1996. godine... (cela biografija)

 • mr Dragan Obradović - fotografija

  mr Dragan Đ. Obradović (1955-2020)

  sekretar UTS

  Mr Dragan Đ. Obradović je rođen 08.06.1955. godine u Kikindi gde je završio prva četiri razreda osnovne škole. Školovanje nastavlja u Rumi gde 1970. godine završava osnovnu školu, a 1974. godine i gimnaziju. Školske 1974/75. godine na Odseku za geografske nauke PMF-a upisuje Smer za turizam koji završava 1979. godine... (cela biografija)

 • ARHIVA

predsednik:
dr Olgica Miljković

potpredsednik:
dr Dobrica Jovičić

sekretar:
mr Dragan Obradović

članovi Upravnog odbora, osim predsednika, potpredsednika i sekretara:

 1. dr Mirjana Devedžić, Beograd
 2. dr Slavoljub Vujović, Beograd
 3. dr Nevena Ćurčić, Novi Sad
 4. dr Rodoljub Čučulović, Beograd
 5. dr Dragomir Kićović, Kosovska Mitrovica
 6. dr Aleksandra Terzić, Novi Sad
 7. msr Marija Belij, Beograd
 8. Dubravka Pivarski, Zrenjanin
 9. Dragan Đolović, Čačak
 10. Mirjana Radaković, Beograd
 11. Nikola Stojković-Kokan, Soko Banja
 12. Milica Lukić, Beograd

Nadzorni odbor:
predsednik:

Gordana Beženar-Vasiljević, Zrenjanin

članovi:

 • dr Nusret Nicević, Novi Pazar
 • Atila Dunđerski, Subotica